مفاهیم و دانستنی های ساختمان نکات طلایی قالب سقف وافل
مقایسه هزینه سقف وافل تیرچه بتنی درجا با تیرچه بلوک یونولیتی
مفاهیم و دانستنی های ساختمان نکات طلایی قالب سقف وافل

مقایسه هزینه سقف وافل تیرچه بتنی درجا با تیرچه بلوک یونولیتی

مقایسه هزینه سقف وافل تیرچه بتنی درجا با تیرچه بلوک یونولیتی: 1- حذف هزینه‌های خرید و حمل بلوک پلی استایرن در سقف وافل هزینه خرید یونولیت حذف می‌شود. هزینه...