مفاهیم و دانستنی های ساختمان
هنگام انتخاب نور مناسب برای هر اتاق سقف وافل به این موارد توجه کنید
مفاهیم و دانستنی های ساختمان

هنگام انتخاب نور مناسب برای هر اتاق سقف وافل به این موارد توجه کنید

انتخاب نور مناسب طبق تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان، بیماری‌های چشمی که در اثر قرار گرفتن در معرض نورهای بسیار روشن، سرد و فلورسنت ایجاد می‌شود، ۱۲ درصد افزایش...