خدمات اجرایی سهند سازه بتن

خدمات اجرایی سهند سازه بتن :

صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه
اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون

خدمات اجرایی
خدمات اجرایی

خدمات اجرایی سهند سازه بتن :

تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی

تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات

استفاده از تجهیزات و ابزار مرغوب در حین کار و تضمین کیفیت کار

تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار

تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح

خدمات اجرایی سهند سازه بتن :

به کار گیری مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد

استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده

تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

اجرای اسکلت و سقف به صورت نمایان

آموزش و انتقال تکنیک اجرای اسکلت

تامین قالب های وافل

خدمات اجرایی

جهت اخذ نمایندگی فروش شرکت سهند سازه بتن در شهرستان ها و دریافت تخفیفات ویژه و امتیازات نمایندگی اقدام کنید

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×