در طراحی تیر ها در سقف وافل دو نکته بسیار مهم است. اولین نکته بالا بردن سختی تیر و دومین نکته تغیر جهت تیر ریزی است. بالا بردن سختی نیرها با کمک تعداد بیشتر میلگرد ها جبران میشود. و جهت تیر ریزی با دهانه ها یک در میان تغیر داده میشود تا بار سقف در همه تیرها به یک میزان تقسیم میشود. همچنین باید به سقف وافل یک طرفه و یا سقف وافل دو طرفه در طراحی تیر ها دقت کنید. در شرکت سهند سازه بتن میتوانید از صفر تا صد طراحی سازه خود را به دست تیم با تجربه و توانمند شرکت بسپارید.

تیر سازه چیست ؟

تیر یکی از اعضای اصلی در سازه های ساختمانی است. وظیفه اصلی تیر تحمل تنش حاصل از نیرو برشی و لنگر خمشی که ناشی از بار وارد شده بر آن و وزن خود تیر است. تیر ها را بر اساس نوع عملکرد در سازه ها تقسیم بندی می کنند.
تیر اصلی : تیر های افقی که به ستون ها به صورت اتصال برشی یا ساده متصل میشوند. تیر های اصلی بار تیر فرعی را به ستون ها منتقل می کنند.
تیر فرعی : تیر افقی که با اتصال ساده یا اتصال برشی به تیر اصلی متصل است. تیر فرعی به صورت مستقیم به ستون ها متصل نمیشوند و بار را به تیر اصلی وارد می کنند.
تیرچه : تیرچه ها نمونه از تیر سبک است که انتقال بار به سقف وظیفه ان ست که نام دیگر آن تیر فرعی است که در بالا توضیح داده شد.
تیر پیرامونی :
تیر پیرامونی دراطراف سقف کار گذاری میشود که وظیفه آن انتقال بار کف و وزن سقف به دیوار های محیطی است.

جزئیات بیشتر  اجرای تاب دان سقف وافل در ایران چگونه است ؟

طراحی تیر ها در سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه :
اولین نکته تیری که ضعیف تر از ستون باشدکه وقتی در حال اجرای طراحی تیرها میباشید باید به سقف وافل یک طرفه و یا سقف وافل دو طرفه دقت کنید. نکته دوم توجه به این که بار در سقف وافل یک طرفه به صورت افقی و عمودی قرار می گیرد که در این حالت چهار تیری که سقف وافل را محاصره کرده بار باید به شاه تیر ها وارد شود. ولی در سقف وافل دو طرفه بار در چهار تیر انتقال پیدا می کند. که این انتقال بار به صورت مساوی یک امتیاز برای طراح است.در طراحی تیر در سقف وافل یک طرفه علاوه بر انتقال بار در جهت چپ و راست ، ابعاد قالب وافل ، ضخامت سقف تاثیر دارد تا یک سازه هم به صورت حرفه ای سبک سازی شود و هم در هزینه ها صرفه جویی شود.

طراحی تیر در سقف وافل دو طرفه بارعایت عرض تیرچه که حداقل 10 سانتی متر است ، عمق تیرچه که 3.5 برابر عرض تیرچه است. فاصله لب به لب تیرچه و ضخامت دال بستگی دارد.
طراحی تیر ها در سقف وافل در ایتبس :
طراحی سقف وافل در نرم افزار ایتبس مراحل مختلفی اجرا میشود. در ایتبسجزیئات دقیقی از ابعادسقف وافل ، ضریب خوردگی و نحو تنظیمات تیر و ستون بازگو میشود.

طراحی تیر در ایتبس :

تیر ها به صورت پیوسته ترسیم میشوند یعنی تیر ها به دو سر مفصل فقط نبایند وارد شوند. همچنین در ایتبس سختی خمشی به صورت واقعی نمایش داده میشود یعنی تیرها به صورت مستعطیلی مدل میشوند. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید پیچش توجه تیرهای کناری متصل به دال می باشد. همچنین در نرم افزار ایتبس فایل مخفی نداریم یعنی تیری که ضخامت آن با ضخامت سقف برابر باشد. همچنین مواردی که در نرم افزار ایتبس بررسی میشود باربری جانبی تیر ف باربری ستون و دیوار برشی است.
اجرای تیر در سقف وافل :
مهم ترین مرحله طراحی تیر انتخاب ابعاد آن است که باید به چند نکته توجه داشته باشید :
1 کنترل معیار خیز : ارتفاع تیر باید طوری باشد که جوابگو خیز باشد که حداقل ارتفاع تیر یک شانزدهم دهانه تیر است.
2 کنترل آرماتور تیر : ابعاد تیر باید اندازه ای باشد که مقدار آرماتور تیر از مقدار مجازآن بیشتر نشود. علاوه بر آن باید امکان جانمایی مناسب آرماتورها در مقطع وجود داشته باشد.
3 کنترل جابه جایی سازه : برای انتخاب ابعاد تیر باید به جابه جایی سازه نیز توجه داشته باشید زیرا با افزایش ابعاد تیر سختی سازه افزایش پیدا می کند در نتیجه امکان تغیر مکان جانبی سازه وجود ندارد.
ضوابطی که برای طراحی تیر لازم است :
ارتفاع تیر نباید از یک چهارم طول دهانه تیر بیشتر باشد.
عرض مقطع تیر باید 350 میلی متر باشد و از عرض مقطع ستون نباید بیشتر شود.
اتصال تیر به ستون چگونه است :
اتصال تیر به ستون به طور کلی به سه دسته تقسیم میشود که این اتصالات باتوجه به تکیه گاه و اتصال اعضای سازه است.
1 اتصال در تکیه گاه ساده
2 اتصال در تکیه گاه گیر دار
3 اتصال در تکیه گاه نیمه گیر دار
جمع بندی :
در این مقاله انواع تیر ها و انواع اتصالات تیر به ستون و نحوه طراحی تیر ها در سقف وافل را بررسی کردیم با اجرای سقف وافل به دست تیم با تجربه شرکت سهند سازه بتن کیفیت سازه خود را تضمین کنید.

جزئیات بیشتر  کاربرد بلوک سقفی پلاستوفوم در ساختمان سازی چیست؟