پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

 • 1 2 1 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 1 42 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 2 34 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 3 34 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 4 31 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 5 26 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 6 20 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 7 23 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 8 20 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 10 17 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 11 15 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 12 14 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 13 9 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • 14 9 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

اطلاعات پروژه های سقف وافل وزین

11. roof coating tile repairs building interior 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

تعداد سقف : ۱ سقف

53 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

نام پروژه : وزین

2645  Measuring Tape 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

متراژ : ۵۰۰۰ متر

location 89 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

محل پروژه : قزوین

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

بزرگ ترین دهانه :  12 متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this