پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین
 • پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

اطلاعات پروژه های سقف وافل وزین

پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

تعداد سقف : ۱ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

نام پروژه : وزین

پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

متراژ : ۵۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

محل پروژه : قزوین

پروژه اجرایی سقف وافل وزین قزوین

بزرگ ترین دهانه :  ۱۲ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×