پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج
  • پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

اطلاعات پروژه های سقف وافل جهان نما

پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

تعداد سقف : ۶ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

نام پروژه : جهان نما

پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

متراژ : ۹۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

محل پروژه : کرج

پروژه اجرایی سقف وافل جهان نما کرج

بزرگ ترین دهانه :  ۷ متر

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×