پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

  • 1 40 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 2 32 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 3 32 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 4 29 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 5 24 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 6 18 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 7 21 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 8 18 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران
  • 9 18 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

اطلاعات پروژه های سقف وافل ویلای لوکس پردیس

11. roof coating tile repairs building interior 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

تعداد سقف :۴ سقف

53 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

نام پروژه : پردیس

2645   Measuring Tape 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

متراژ : ۱۵۰۰ متر

location 89 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

محل پروژه : تهران

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

ارتفاع سقف : ۵ متر

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل ویلای لوکس پردیس، تهران

بزرگ ترین دهانه :  8 متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this