پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه
  • پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

اطلاعات پروژه های سقف وافل سایه

پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

تعداد سقف : ۹ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

نام پروژه : سایه

پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

متراژ : ۲۷۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

 محل پروژه : تهران ، گرمدره

پروژه اجرایی سقف وافل سایه سعادتیه

بزرگ ترین دهانه :  ۱۲ متر

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×