پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

  • 1 43 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 2 35 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 3 35 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 4 32 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 5 27 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 6 21 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید
  • 7 24 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

اطلاعات پروژه های سقف وافل آزمایشگاه امید

11. roof coating tile repairs building interior 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

تعداد سقف : ۲ سقف

53 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

نام پروژه : آزمایشگاه امید

2645   Measuring Tape 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

متراژ : ۱۶۰۰ متر

location 89 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

محل پروژه : کرمان

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل آزمایشگاه امید

بزرگ ترین دهانه :  7 در 10 متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this