پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج
  • پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

اطلاعات پروژه های سقف وافل نور

پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

تعداد سقف : ۷ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

نام پروژه : نور

پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

متراژ : ۱۳۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

محل پروژه : سنندج

پروژه اجرایی سقف وافل نور سنندج

بزرگ ترین دهانه :  ۹ متر

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×