پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی
 • پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

اطلاعات پروژه های سقف وافل پزشکی طالقانی

پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

تعداد سقف : ۷ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

نام پروژه : مرکز پزشکی طالقانی

پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

متراژ : ۲۸۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

محل پروژه : یزد

پروژه اجرایی سقف وافل پزشکی طالقانی

بزرگ ترین دهانه :  ۱۱ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×