پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا
 • پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

اطلاعات پروژه های سقف وافل برج تارا

پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

تعداد سقف : ۱۱ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

نام پروژه : برج تارا

پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

متراژ : ۳۰۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

محل پروژه : تهران

پروژه اجرایی سقف وافل برج تارا

بزرگ ترین دهانه :  ۱۲ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×