پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد
  • پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

اطلاعات پروژه های سقف وافل چناران

پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

تعداد سقف : ۷ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

نام پروژه : چناران

پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

متراژ : ۷۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

محل پروژه : مشهد

پروژه اجرایی سقف وافل چناران مشهد

بزرگ ترین دهانه :  ۱۱ متر

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×