پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه
  • پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

اطلاعات پروژه های سقف وافل دیبا

پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

تعداد سقف : ۱۰ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

نام پروژه : دیبا

پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

متراژ : ۱۴۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

محل پروژه : ساوه

پروژه اجرایی سقف وافل دیبا ساوه

بزرگ ترین دهانه :  ۱۳ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×