پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد
  • پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

اطلاعات پروژه های سقف وافل دریا

پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

تعداد سقف : ۸ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

نام پروژه : دریا

پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

متراژ : ۲۴۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

محل پروژه : بجنورد

پروژه اجرایی سقف وافل دریا بجنورد

بزرگ ترین دهانه :  ۹ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×