پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

اطلاعات پروژه های سقف وافل برنز تهران

پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

تعداد سقف : ۳ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

نام پروژه : برنز

پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

متراژ : ۱۳۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

محل پروژه : تهران

پروژه اجرایی سقف وافل برنز تهران

بزرگ ترین دهانه :  ۱۲ در ۱۲ متر بار زنده ۲ تن

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×