پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان
 • پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

اطلاعات پروژه های سقف وافل مرکزخرید آزادگان

پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

تعداد سقف : ۵ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

نام پروژه : مرکزخرید آزادگان

پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

متراژ : ۳۰۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

محل پروژه : تهران

پروژه اجرایی سقف وافل مرکز خرید آزادگان

بزرگ ترین دهانه :  ۱۳ متر

قبلی بعدی
بستن
Test Caption
Test Description goes like this
×