پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس
  • پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

اطلاعات پروژه های سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

تعداد سقف : ۵ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

نام پروژه : شهر بازرگانی

پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

متراژ : ۲۵۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

محل پروژه : تهران

پروژه اجرایی سقف وافل شهر بازرگانی پردیس

بزرگ ترین دهانه :  ۱۱ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×