پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

 • 1 41 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 2 33 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 3 33 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 4 30 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 5 25 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 6 19 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 7 22 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 8 19 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 9 19 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 10 16 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 11 14 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • 12 13 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

اطلاعات پروژه های سقف وافل هتل آزادی

11. roof coating tile repairs building interior 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

تعداد سقف : ۲ سقف

53 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

نام پروژه : هتل آزادی

2645  Measuring Tape 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

متراژ : ۵۵۳۹ متر

location 89 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

محل پروژه : اردبیل

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

بزرگ ترین دهانه :  19 متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this