پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل
 • پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

اطلاعات پروژه های سقف وافل هتل آزادی

پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

تعداد سقف : ۲ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

نام پروژه : هتل آزادی

پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

متراژ : ۵۵۳۹ متر

پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

محل پروژه : اردبیل

پروژه اجرایی سقف وافل هتل آزادی اردبیل

بزرگ ترین دهانه :  ۱۹ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×