پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

 • 1 26 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 2 21 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 3 21 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 4 18 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 5 14 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 6 10 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 7 11 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 8 10 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 9 12 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 10 11 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 11 9 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • 12 9 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

اطلاعات پروژه های سقف وافل اقاقیا

11. roof coating tile repairs building interior 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

تعداد سقف : ۸ سقف

53 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

نام پروژه : اقاقیا

2645  Measuring Tape 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

متراژ : ۲۷۰۰ متر

location 89 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

محل پروژه : تهران

pillar 512 70x70 - پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

بزرگ ترین دهانه :  11 متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this