پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران
 • پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

اطلاعات پروژه های سقف وافل اقاقیا

پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

تعداد سقف : ۸ سقف

پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

نام پروژه : اقاقیا

پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

متراژ : ۲۷۰۰ متر

پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

محل پروژه : تهران

پروژه اجرایی سقف وافل اقاقیا تهران

بزرگ ترین دهانه :  ۱۱ متر

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
×