سقف وافل
تیم حرفه ای

دیدار با ما
تیم اجرایی
اعضای تیم

تیم رهبری ما

جهت ارتباط و آشنایی هرچه بیشتر مشتریان عزیز جهت سفارش و خرید قالب های سقف وافل

مهندس سعید مجیدی

مهندس سعید مجیدی

majidi@sahandsaze.co
مهندس سبنا پیرانی

مهندس سبنا پیرانی

pirani@sahandsazeh.co
دکتر مجید میرحیدری

دکتر مجید میرحیدری

مدیر عامل
mirheydari@sahandsazeh.co
مهندس علی داوودنبی

مهندس علی داوودنبی

davodnabi@sahandsazeh.co
مهندس رضا درویش

مهندس رضا درویش

darvish@sahandsazeh.co
مهندس مهدی صمدی

مهندس مهدی صمدی

samadi@sahandsazeh.co