نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

برج ادیما

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر نور

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

80000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

36سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11متر

پروژه برج ادیما با کاربری تفریحی مسکونی واقع در شهر زیبای نور در استان مازندران با تعداد طبقات 36 طبقه می باشد،این برج زیبا که از نظر معماری منحصر به فرد است مقابل پارک جنگلی نور واقع شده .

سیستم طراحی سازه سازه این سقف از سیستم قاب خمشی و نوع سقف طراحی شده ، سقف دال با قالبهای سقف وافل سهند سازه بتن  می باشد .