نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل شهر فرش اصفهان

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

اصفهان

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

35000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

4 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

15 متر

این پروژه بزرگ را میتوان یکی از فعالیت های شرکت سهند در زمینه طراحی و  اجرا دانست . پروژه شهر فرش اصفهان که اجرای آن نیز توسط تیم بزرگ سهند سازه بتن انجام گرفت دارای دهانه هایی با طول 14.5 متر می باشد که از قالب های 95*95 در ارتفاع 40 سهند سازه  بتن در آن استفاده شده این پروژه در 7 ماه کاری توسط تیم اجرایی،  و از بروز ترین فناوری ها جهت اجرا استفاده شده.