نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل شهر فرش اصفهان

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

اصفهان

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

35000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

4 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

15 متر

این پروژه بزرگ را میتوان یکی از فعالیت های شرکت سهند در زمینه طراحی سقف وافل و  اجرای سقف وافل دانست . پروژه شهر فرش اصفهان که اجرای آن نیز توسط تیم بزرگ سهند سازه بتن انجام گرفت دارای سقف وافل دهانه هایی با طول 14.5 متر می باشد که از قالب W107 وافل دوطرفه 95x95x40 سهند سازه بتن در آن استفاده شده این پروژه در 7 ماه کاری توسط تیم اجرایی،  و از بروز ترین فناوری ها جهت اجرا استفاده شده است.