نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل فرماندار

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

بندر عباس

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

3200 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

9 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

پروژه فرماندار در یکی از محل های پر تردد شهر بندر عباس واقع شده . این پروژه دارای 9 طبقه سقف وافل با دهانه های 11 متری می باشد. به دلیل کاربری تجاری در طبقات پایین مجتمع طراحان این مجموعه برآن شد که از قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28 سهند سازه بتن استفاده شود. تا علاوه بر کم شدن بار مرده سازه دهانه های 11 متری در اختیار آنها قرار داده شود.