نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل فرهنگسرای بانو

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهرک جدید اندیشه

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

1700 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

13 متر

پروژه فرهنگسرای بانو ، پروژه ای با زیر بنای 1700 متر در شهر جدید اندیشه واقع شده  که دهانه ای به طول 13 متر را در خود قرار داده . در این پروژه از قالب های 60*60 در ارتفاع 28 شرکت سهند سازه بتن استفاده شده است.