نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه گلزار ورد اورد

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

12000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

8 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

این پروژه که از قبل بر روی سازه تیرچه طراحی شده بود دارای  مشکلات متعددی همچون نداشتن فضای مناسب جهت پارکینگ روبه رو بود . همکاری تیم سهند سازه با طراحان و کارفرمای مجموعه بر این شد که این پروژه با استفاده از قالب 80*80 در ارتفاع 28 شرکت سهند سازه بتن بهترین بهره بری را از خود در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد و دهانه های 13 متر این مجموعه را میتوان از همکاری های مهم دانست.