نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه گلزار ورد اورد

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

12000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

8 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

این پروژه که از قبل طراحی سازه آن به روی تیرچه طراحی شده بود دارای  مشکلات متعددی همچون نداشتن فضای مناسب جهت پارکینگ روبه رو بود . همکاری تیم سهند سازه با طراحان و کارفرمای مجموعه بر این شد که این پروژه با استفاده از قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28 شرکت سهند سازه بتن بهترین بهره بری را از خود در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد و دهانه های سقف وافل 13 متر این مجموعه را میتوان از همکاری های مهم دانست.