نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل مجتمع آفتاب

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

ونک

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

3200 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

8 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

8 متر

مجتمع آفتاب یکی از پروژه هایی است که با تلاش و همکاری تیم سهند سازه بتن سیستم سقف بر پایه قالب وافل یک طرفه باز طراحی گردید . و مسائلی همچون بهینه کردن اجرای سقف وافل، سبک سازی طراحی سازه و حذف پلی استایرن ها در آن لحاظ گردید.