نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه پدر

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

۱2000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

پروژه مسکونی پدر یکی از پروژه های انبوه سازی در شهر قدس می باشد. این مجتمع با بنای بیش از 12000 متر و تعداد 6 طبقه، با قالب وافل کاربردی دو طرفه 80*80 با اجرای سقف وافل و ارتفاع 28 از شرکت سهند سازه بتن کار شده است.