اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی سایه

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

تهران ، گرمدره

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۷۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۹ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۲ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام سایه با زیر بنای 2700 متر مربع در 9 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 12 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران ، گرمدره به بهره برداری رسیده است.