اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی گلها

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر ساوه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۵۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۶ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۵-۱۰ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام گلها با زیر بنای 2500 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی اجرای سقف وافل بزرگترین دهانه آن 5-10 متر که توسط تیم اجرایی سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ساوه به بهره برداری رسیده است.