نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

مرکز خرید آزادگان

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

3000 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

5 سقف

بزرگ ترین دهانه
تعداد سقف کارشده

13 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام مرکز خرید آزادگان با زیر بنای 3000 متر مربع در 5 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 13 متر که توسط تیم اجرایی سقف وافل سهندسازه بتن در شهر پردیس به بهره برداری رسیده است.