اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه هتل آزادی

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر اردبیل

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۵۵۳۹ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۹ متر

پروژه اقامتی و توریستی سقف وافل به نام هتل آزادی با زیر بنای 5539 متر مربع در 2 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 19 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر اردبیل به بهره برداری رسیده است.