اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

آرامش

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

آمل ، مازندران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۰۸۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

6 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۸ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام آرامش با زیر بنای 1080 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 8 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر آمل ، استان مازندران به بهره برداری رسیده است.