اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه درمانی آزمایشگاه امید

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر کرمان

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۶۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۷ در ۱۰ متر

پروژه بهداشتی و درمانی سقف وافل به نام آزمایشگاه امید با زیر بنای 1600 متر مربع در 2 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 7 در 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر کرمان به بهره برداری رسیده است.