اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی آسمان

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

تهران ، فرمانیه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۵۵۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۸ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۴ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام آسمان با زیر بنای 1550 متر مربع در 8 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 14 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران ، فرمانیه به بهره برداری رسیده است.