اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

شهر تهران

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

خورشید

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۸۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۵ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۳ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام خورشید با زیر بنای 8000 متر مربع در 15 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 13 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.