ابعاد دهانه در سقف وافل بیشتر از سقف های دیگر است. به همین دلیل حداکثر دهانه سقف وافل در سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دو طرفه با هم تفاوت دارد. حداکثر دهانه سقف وافل که به صورت ایمن اجرا میشود 16 متر است. شرکت سهند سازه بتن با رعایت ابعاد دهانه سقف وافل سازه ای ایمن و با کیفیت اجرا می کند. همچنین در ابعاد دهانه فاصله بین ستون ها باید طوری طراحی شود که نسبت بعد بزرگ تر به بعد کوچک تر بیشتر از 2 برابر باشد.

طراحی سازه با حداکثر دهانه سقف وافل :

حداکثر دهانه سازه سقف وافل به سه فاکتور مهم از جملع ایمنی سازه ، هزینه و زیبایی سازه بستگی دارد. طراحان و مهندسان باید به این سه فاکتور توجه داشته باشند سازه خود را با سقفی اجرا کنند که در دهانه بلند قابل اجرا باشد و با حذف ستون اضافه در هزینه های کل ساختمان صرفه جویی شود. اجرای سقف وافل علاوه بر موارد گفته شده در زیبایی سازه نقش مهمی دارد به طور مثال برای کسانی که در بیمارستان  ، تالار پذیرایی ، مکان زیارتی ، و یا آپارتمان ساکن هستند تعداد ستون اضافه ناخوشایند است.

چرا حداکثر دهانه سقف وافل از دیگر سقف ها بیشتر است؟

سقف وافل در سازه هایی با دهانه های بزرگ قابل اجرا است همچنین سقف وافل هزینه کم تری نسبت به سقف های دیگر دارد بنابراین اجرای حداکثر دهانه سقف وافل در سازه برای طراحان و مهندسان بسیار مورد پسند استزیرا در اجرای سقف وافل بتن زیرین حذف میشود و بتن نقش کاور میلگرد را دارد با حذف بتن کششی ، در سقف بتن کم تری مصرف میشوددر نتیجه بار مرده سقف کم تر میشود. علت اصلی اجرای سقف وافل در دهانه بلند تر عملکرد دو طرفه به همراه وزن کم تر در اجرای سقف وافل است.

جزئیات بیشتر  شرح وظایف مهندس طراح سازه چیست؟

حداکثر دهانه سقف وافل یک طرفه :

سقف وافل یک طرفه که در طول های مختلف قابل اجرا است. حداکثر دهانه سقف وافل یک طرفه کم تر از سقف وافل دو طرفه است. حداکثر دهانه سقف وافل یک طرفه 8 و نهایت 9 متر است. چون سقف وافل یک طرفه عملکرد یک طرفه دارد در دهانه کوتاه تر اجرا میشود. در شرکت سهند سازه بتن برای طراحی سقف وافل و اجرای سقف وافل یک طرفه می توانید به تیم با تجربه سهند سازه بتن اعتماد کنید.

ویژگی های سقف وافل یک طرفه :

قالب وافل یک طرفه در آکس های 60 سانتی متری با ارتفاع 25 سانتی متری تولید میشود که در اجرای سقف وافل باید 4 تا قالب 50 سانتی متری و 2 قالب 10 سانتی متری در انتهای سقف اجرا شود. عملکرد سقف وافل یک طرفه اینگونه است که بار ثقلی تنها در دو تیر روبه روی هم وارد میشود. در سقف وافل یک طرفه با حذف تیرچه از پیش ساخته شده و جوش آرماتور هزینه ناشی از اجرای سقف وافل کاهش میابد.

حداکثر دهانه در سقف وافل دو طرفه :

سقف وافل دو طرفه که به صورت دال دو طرفه عمل می کند اگر به صورت اصولی اجرا شود تا دهانه 16 نیز قابل اجرا است. سقف وافل دو طرفه در دهانه های بلند به دلیل خم شدن و مقاومت و استحکام زیاد جز عوامل مهم در اجرای سقف وافل دو طرفه است. در سقف وافل دو طرفه بار به صورت دو طرفه عمل می کند و بار به تیر های اطراف سقف منتقل میشود. البته به دلیل پیوستگی و متعامد بودن تیرچه ها حداکثر دهانه سقف وافل در ساختمان مسکونی 15 متر و در طراحی سازه های بزرگ مانند مجتمع تجاری تا 22 متر و حتی بیشتر است.

جزئیات بیشتر  میلگرد مصرفی در پروژه های سقف وافل چه قدر است ؟

ویژگی های سقف وافل دو طرفه :

سقف وافل دو طرفه به صورت آکس به آکس در قالب های 60 ، 80 ، 86 ، و 90 با ارتفاع 28 است. سقف وافل دو طرفه بسیار پر کاربرد تر از سقف وافل یک طرفه است زیرا نمای زیبا و منظم تری در سازه ایجاد می کند. همچنین در سقف ها نورپردازی و تزینات قابل اجرا است.

حداکثر دهانه سقف وافل تا دهانه 9 متر در سقف وافل یک طرفه و حداکثر دهانه سقف وافل دو طرفه 12 متر است است که تا 16 متر را نیز جوابگو است.

جمع بندی :

حداکثر دهانه سقف وافل را در این مقاله باهم بررسی کردیم همچنین حداکثر دهانه سقف وافل یک طرفه و حداکثر دهانه سقف وافل دو طرفه باهم تفاوت دارد. ابععاد دهانه به نوع سقف ، طول دهانه و شکل پلان سقف بستگی دارد.