سقف یکی از مهم ترین بخش ساختمان است که وظیفه آن تحمل و انتقال بارهای ثقلی ، دریافت نیروی جانبی زلزله و توزیع آن بین ستون ها ، مهاربند ها ، و دیوارهای برشی است . به این نکته توجه داشته باشید که هرچه سیستم سقفی صلب تر باشد و اجرای اصولی سقف دقیق انجام شده باشد رفتار سازه در هنگام زلزله بیشتر قابل پیش بینی است. شرکت سهند سازه بتن با در اختیار داشتن تیم توانمند و با تجربه عوامل و راهکار عملیاتی و عایق بودن سازه ها را برای کاهش لرزش سازه وافل اجرا می کند.

عوامل لرزش در سقف وافل :

امروزه به دلیل این که از دهانه های بزرگ ، سیستم اجرای سقف وافل سبک تر همراه با فعالیت های ورزشی ، و عملکرد تجهیزات و میزان تحرکات (بالاو پایین پریدن ، جست و خیز ) بر روی کف افزایش یافته و ارتعاش طبیعی اعضای باربری تحت تاثیر این تحرکات قرار دارد و لرزش بزرگی را ایجاد می کند. در مورد سقف تیرچه بلوک این مورد عموما از دهانه های بزرگ تر از پنج متر است. همچنین هرچه طول دهانه افزایش یابد انتظار لرزش ریتمیک در سقف بیشتر احساس میشود. یک طرفه بودن سقف وافل بیشتر به لرزش سازه مربوط میشود. همچنین این وضوع نشان میدهد که سقف تیرچه بلوک از صلبیت پایین تری نسبت به سقف دال بتنی دو طرفه برخوردار است و ارتعاشات به وجود آمده ناشی از عدم توزیع مناسب بار در جهات گوناگون است.

راهکار عملیاتی برای کاهش لرزش سقف وافل :

سازه وافل یکی از ماسب ترین دال ها در کاهش لرزش سازه وافل است زیرا سقف وافل دوطرفه اجرا میشود به همین دلیل بار در دو جهت دال پخش میشود همچنین بتن ریزی یکپارچه سقف ، تیرها و تیرچه ها باعث ایجاد صلبیت میشود به همین دلیل باعث کاهش محسوس لرزش در سقف میشود. سازه های وافل به دلیل این که فاصله متعامد دارد یعنی تیرچه هایی که با فاصله مشخص از درون هم رد میشود را دارد  لرزش سازه را کم می کند.وقتی انتهای تیرچه متعامد به تیر های اصلی وصل میشود انتهای آن به صورت ال مانند باید متصل شود. همین امر باعث شده که سازه وافل گزینه بسیار مناسبی برای شرکت سهند سازه بتن برای اجرا درپروژه های بزرگ باشد.

جزئیات بیشتر  سقف کرومیت چیست و چرا سقف وافل

انواع سقف ها در برابر لرزش :

سقف تیرچه بلوک :

سقف تیرچه بلوک از ترکیب تیرچه ، و بلوک سبک سیمانی یا فوم ساخته شده است. چون بتن تحمل نیروی کششی را ندارد از سقف تیرچه بلوک برای پر کردن قسمت زیرین استفاده میشود تا با حذف بتن کششی وزن سبک تر شود و در مصالح صرفه جویی شود.

علت لرزش سقف تیرچه بلوک :

امروزه طراحان به سمت استفاده از سقف سبک با دهانه بلند میروند همین امر باعث شده سقف با ارتعاش همراه باشد البته ارتعاش سقف تا حدی به موضوعات دینامیکی ،ظ وزن ف فرکانس و میرایی سقف بستگی دارد.سقف تیرچه بلوک چون به صورت یک طرفه اجرا میشود لرزش ریتمیک در این نوع سقف بیشتر است.همین امر باعث شده که سقف تیرچه بلوک صلبیت کم تری داشته باشد. همچنین سقف تیرچه بلوک دارای حفره هایی ناشی از بلوک است که این موضوع نشان دهنده میزان صلبیت این سقف است.عوامل دیگری مانند میزان بار مرده و زنده ، مقاومت فولاد ، مقاومت فشار بتن ، فرکانس قدم زدن ف در ارزش تیرچه بلوک تاثیر دارد.

 

اجرای اصولی سقف تیرچه بلوک :

برای این که در سقف تیرچه بلوک لرزش کاهش یابد باید فاصله مناسبی بین تیرچه ها ، مقدار ضخامت بتن فشاری ، استفاده از بلوک به جای یونولیت ، کف سازی مناسب انجام شود تا به کاهش لرزش سقف بلوک را شاهد باشیم. اجرای ژوئن ( کلاف عرضی ) برای دهانه های بیشتر از پنج متر در سقف تیرچه بلوک برای کاهش لرزش نیز پیشنهاد میشود.

سقف یوبوت :

سقف یوبوت از ترکیب بتن ، میلگرد و قالب پلی پروپیلن ساخته میشود. سقف یوبوت هزینه زیادی از لحاظ اجرا دارد ولی چون سبک است نیروهای افقی زلزله را کاهش میدهد در نتیجه هرینه کم تری برای مقاطع ستون ها لازم است که در نهایت هزینه سازه را کاهش میدهد.

جزئیات بیشتر  نقشه ساختمان‌ شرقی غربی به چه صورت است؟

سقف کوبیاکس :

سقف کوبیاکس در قسمت هایی که بتن کاربرد ندارد از گوی های توخالی استفاده میشود. به همین دلیل به خاطر داشتن حفره هایی در برابر انتقال صدا ، گرما ف و سرما مقاوم است. چون در محل اتصال ستون و دیوار برشی حداکثر تنش ایجاد میشود در این نواحی از گوی های توپر کار گذاری میشود که همین امر باعث کاهش لرزش در این نوع سقف میشود.

سقف عرشه فولادی:

سقف عرشه فولاد لرزش بسیاری دارد ولی اگر مطابق با آیین نامه و استاندارد ها اجرا شود میزان لرزش آن کنترل میشود ولی اگر به طول دهانه اجرا شده در حد استاندارد ، ارتفاع استاندارد بتن در سقف عرشه فولاد بیش از 12.5 سانتی متر، استفاده از میلگرد استاندارد استفاده نشود میزان لرزش در سقف عرشه فولاد افزایش می باید.

راهکار برای جلوگیری از لرزش در سقف عرشه فولادی :

1 ورق فولادی به عنوان قالب ماندگار

2 ورق فولادی به عنوان المان کششی