فاز صفر

یکی از معروف ترین معیارهای مدیریت پروژه در معماری است که عنوان مرحله آغازین آغاز پروژه است. در این مرحله ایده برای پروژه مورد بررسی  تفصیلی قرار گرفته و هدف این مرحله بررسی امکان سنجی پروژه است که علاوه بر این تصمیم گیری می شود که چه کسی پروژه را اجرا کند. آیا این پروژه دارای پشتیبان کافی میباشد؟و همچنین دارای چه برنامه های تجاری و کاربردی میباشد؟و از همه مهمتر آیا میتواند تامین کننده هزینه های مالی باشد؟تمام این سوالات و بعد از آن را مدیر پروژه پاسخگو میباشد و همچنین سوالاتی که باید در مرحله آغازین پروژه پاسخ داده شوند عبارت از چرا این پروژه؟ آیا این امکان پذیر است؟ چه کسی در این پروژه است؟ نتایج باید چه باشد؟ مرزهای این پروژه چه هستند (خارج از محدوده پروژه)؟

 فاز ۱ طراحی

در این قسمت از فاز ۱ فقط به خط و طراحی ساده پروژه پرداخته می شود در فاز یک معماری یا همان طراحی معماری کلیه اطلاعات بدست آمده در فاز صفر معماری پیاده سازی می شوند و در قالب طرح های معماری و نقشه های اولیه فاز یک نامگذاری می شوند. نقشه های اولیه فاز یک معماری شامل پلان های طراحی معماری، مقطع های معماری و… می باشد.

سقف وافل

سقف وافل از دید معماری

سقف وافل نمای بسیار زیبایی از زیر سقف برای بهره بردار ایجاد نموده که عموماً نیازی به اجرای سقفهای کاذب نیست و در کاربری هایی چون پارکینگ های طبقاتی، مراکز اداری و تجاری و تفریحی میتواند از لحاظ ظاهری تغییربسیار زیادی در نوع فضای داخلی ساختمان ایجاد نموده و به جذابیت فضای معماری بیفزاید.

سقف وافل به دلایل زیادی یکی از گزینه های پر کاربرد برای استفاده از پروژه های تجارت می باشد:

  •  صرفه اقتصادی
  •  امکان ایجاد دهانه‌های بلند
  • کنترل مناسب ارتعاش و خیز
  • و نمای زیبای زیر سقف